Temas

Intereses usurarios no financiamento de vehículos

30/03/2022 · Dereito de consumo

Actualmente son moi poucas as persoas que aínda non teñan oído falar da existencia de intereses usurarios en diferentes tipos de produtos bancarios, sendo un dos máis comúns as coñecidas como tarxetas revolving.

Non obstante, como consumidor debes saber que as tarxetas revolving non son os únicos produtos financeiros que se ven afectados por estes intereses usurarios, senón que tamén existen noutro tipo de produtos como os microcréditos e outros créditos ao consumo, entre os que atopamos os préstamos para o financiamento da compra de bens mobles, como son os vehículos.

Á hora de mercar un coche, unha práctica cada vez máis habitual é someter esta compra a financiamento, incluso en moitas ocasións este financiamento realízase directamente a través do concesionario. Polo xeral móstrannolo como unha gran oportunidade na que só hai vantaxes para nós, mentres que a realidade é outra, xa que en moitas ocasións este financiamento está suxeito a uns intereses moi elevados, que xa están sendo considerados usurarios polos tribunais.

Para identificar en que consiste este abuso e se nos afecta, debemos facernos a seguinte pregunta:

Que é a usura?

Dicimos que un préstamo ten intereses usurarios cando estes son notablemente superiores ao interese normal do diñeiro e manifestamente desproporcionados ás circunstancias do caso.

Pero... Cal é o interese normal do diñeiro?

Para determinar cal é o tipo de interese normal do diñeiro, debemos acudir ás táboas de tipos de interese aplicados polas entidades de crédito publicadas polo Banco de España. Estas táboas desglosan os tipos de interese medios aplicados polas entidades bancarias por anos e meses, segundo o tipo de operación e o prazo de amortización. É precisamente este o que se vai considerar o interese normal do diñeiro para os efectos de facer a comparación co interese pactado no teu contrato de crédito ao consumo.

Podes acceder ás táboas do Banco de España a través da seguinte ligazón .

Nestas táboas atoparás un despregable no que podes seleccionar o ano de sinatura do teu contrato de crédito ao consumo. Feito isto, deberá comprobar, na columna correspondente en función da operación e do prazo de amortización, cal era o tipo de interese normal na data da contratación. Se o tipo de interese pactado no teu contrato duplica o previsto polo Banco de España, os intereses serán usurarios.

Cales son as consecuencias da usura dos tipos de interese?

Se o tipo de interese do teu crédito é usurario, implica que poderás solicitar a nulidade do contrato coa conseguinte devolución de todos os intereses satisfeitos, ademais de comisións e primas de seguro, no seu caso. Todo isto incrementado cos intereses legais correspondentes.

Se xa cancelei o crédito, podo reclamar?

Si, aínda que xa teñas aboada a totalidade da débeda e, polo tanto, cancelado o crédito, podes reclamar por usura, xa que a acción que hai que exercitar é a de nulidade radical, que é unha acción imprescriptible.

Se xa consultaches o tipo de intereseTAE do contrato de financiamento do teu vehículo e consideras que pode tratarse de usura, o mellor é que te poñas en contacto cun avogado con experiencia en dereito de consumo para que revise detidamente o teu contrato e che asesore sobre a posibilidade de reclamar por usura.

Compárteo!