Dereito laboral

Temas

Opcións dos traballadores ante a mobilidade xeográfica

16/02/2022 · Dereito laboral

Que é a mobilidade xeográfica? Considérase que existe mobilidade xeográfica cando un traballador (que non fose contratado para prestar os seus servizos en centros de traballo móbiles ou itinerantes) se despraza ou se traslada a outro centro de traballo en distinta localidade que requira un cambio de residencia. Para ...

ler máis

Despedíronme por WhatsApp. É iso posible?

21/01/2022 · Dereito laboral

O certo é que a xeralización entre a poboación do uso de aplicacións móbiles e redes sociais leva inevitablemente a que as novas tecnoloxías incidan directamente na relación laboral e nas comunicacións entre traballadores e empresas e viceversa. De feito, as conversacións mantidas por WhatsApp e outras redes sociais s...

ler máis

Pódome despedir durante a baixa médica?

24/11/2021 · Dereito laboral

Poden despedirme estando de baixa médica? Esta é unha pregunta que todo traballador se fixo algunha vez e a maioría da poboación ten a crenza, errada, de que estando de baixa médica non poderán despedirnos baixo ningún concepto. Consideramos así que, unha vez cursamos a baixa médica sexa por continxencias comúns ou co...

ler máis

Compárteo!