Temas

Arraigo para a formación. A nova forma de regularizar a túa situación en España tras a reforma do Regulamento de Estranxeiría

17/08/2022 · Dereito de Estranxeiría

O arraigamento para a formación xa se pode solicitar a partir do pasado 16 de agosto deste ano 2022 e neste curto período de tempo xa se está a converter na maior reivindicación da reforma migratoria por parte dos estranxeiros que se atopan en situación irregular en España.

Neste post imos explicar como se pode solicitar este tipo de enraizamento, cales son os requisitos e que formación pode cursar para que se lle conceda este permiso de residencia.

1. En que consiste o arraigo para a formación e onde podo solicitalo?

A partir do pasado 16 de agosto xa é posible solicitar o arraigamento para a formación nas diferentes oficinas de extranxeiría de toda España. Esta aplicación permitirache ter un permiso para vivir legalmente en España durante un ano en tan só uns meses.

Non obstante, recomendámosche que realices este trámite por vía telemática a través dun avogado de estranxeiría e cun asesoramento previo que che permita presentar a solicitude completa e correcta e que ademais garantirá unha resolución máis rápida do teu expediente de estranxeiría.

Mediante este tipo de arraigo poderás obter un permiso de residencia por un período de doce meses, prorrogable por un ano máis no caso de que non puideses rematar a formación nese primeiro ano.

Unha vez rematada a formación, achegando un contrato de traballo, pódese obter unha autorización de residencia e traballo por un período de dous anos.


2. Cales son os requisitos que debo cumprir para que se me conceda este arraigo?

 • Non ser cidadán dun Estado da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo ou de Suíza , nin familiar de cidadáns destes países aos que se lles aplique o réxime de cidadán da Unión.

 

 • Carecer de antecedentes penais en España e no seu país de orixe ou no país ou países nos que residiu durante os últimos cinco anos.

 

 • Non ter prohibido a entrada en España e non figurar como censurable no espazo territorial dos países cos que España ten asinado un convenio ao respecto.

 

 • Non atoparse, se é o caso, no prazo de compromiso de non retorno a España que asumiu o estranxeiro ao regresar voluntariamente ao seu país de orixe.

 

 • Ter permanecido de forma continuada en España durante un período mínimo de dous anos previos á solicitude da autorización. Enténdese permanencia continuada se as faltas non superaron os 90 días nos dous últimos anos.

 

 • Comprométete a realizar unha formación .

 

 • Xustificar o pagamento da taxa correspondente pola tramitación do procedemento.


3. Que tipos de formación dan acceso a este permiso de residencia de raíz?

Como verás, hai unha ampla oferta formativa a través das que podes optar pola residencia de raíz. Son os seguintes:

 • Comprometerse a realizar formación regrada para o emprego ou a obter un certificado de profesionalidade.

 

 • Ou formación conducente á obtención da certificación de aptitude técnica ou cualificación profesional necesaria para o exercicio dunha determinada ocupación.

 

 • Ou unha promovida polos Servizos Públicos de Emprego e orientada ao desempeño de ocupacións incluídas no Catálogo de Ocupacións de Difícil Cobertura.

 

 • Ou, no ámbito da formación permanente nas universidades, comprometerse a realizar cursos de ampliación ou actualización de competencias e competencias formativas ou profesionais, así como outros cursos de formación permanente.


4. Como proceder para solicitar o arraigo para a formación

O arraigo para a formación, como o seu nome indica, implica a obtención dun permiso de residencia para formarse, polo tanto, non é necesario que teña completado a formación antes de solicitar .

Na solicitude que se vai presentar na oficina de estranxeiría, só tes que comprometerte a realizar algunha das formacións indicadas no apartado anterior.

Inmigración comprobará que reúnes o resto dos requisitos e, se os cumpre, concederache un permiso de residencia por un período dun ano para que te poidas formar.

Unha vez notificada a resolución de concesión do permiso de residencia, disporá dun prazo de tres meses para matricularse no curso que elixiu e comunicalo á oficina de estranxeiría correspondente. Se non realiza esta comunicación estranxeira, a súa autorización podería quedar extinguida, polo que é moi importante que teña en conta que non se perde este prazo.

Unha vez rematada a formación e sen necesidade de agardar ao período de residencia dun ano concedido, poderá solicitar a autorización de residencia e traballo achegando un contrato de traballo así como o xustificante de ter superado a formación prevista na solicitude de residencia. Nestes casos, a oficina de estranxeiría outorgará unha autorización de dous anos que lle permitirá traballar .


Se tes máis dúbidas ou necesitas axuda coa solicitude do teu permiso de residencia para a formación, podes poñerte en contacto connosco no teléfono 656.283.486 ou no correo electrónico info@lorenafernandezboullonabogada.es

Compárteo!